Alf Arneberg, 15101579 (age 69 years)

Name
Alf Arneberg
Given names
Alf
Surname
Arneberg
Birth about 1510
Source: Hof bygdebok
Citation details:

Bind 3: Arneberg, side 464

Text:

ALF er nevnt i lensregnskapet 1560-61 da han betalte en sau for slottsarbeid. Han var også kjent fra lagmann Nils Stubs opptegnelsesbøker fra Oslo lagting. Alf førte en rekke prosesser for lagtinget i 1576-79, bl.a. om Mellom-Østmo. Denne garden hadde tilhørt Alfs farfar. Lars Løberg har vist at Alf trolig døde tidlig på året i 1579, for i fortsettelsen av saken om Østmo (Stub skriver Husmo) samme år er det sønnen Arne Alfsen som fører den (NST XXVIII s. 390f). Alf var kanskje f ca 1510. Barn: Arne, se neste, Berger, bruker av Kongsgarden i Grue i 1576, møtte det året som farens fullmektig på lagtinget i Oslo.

Birth of a son
#1
Børge Alfsen Kongsgard
before 1526 (Age 16 years)
Citation details:

Bind 2: Kongsgarden, side 819-20

Text:

Av ei sak som var oppe i Oslo lagting i 1576, ser vi at leilendingen på Kongsgarden den gang hette Børge og var sønn til Alv Arneberg i Hof. Børge hadde ei dotter Karine, som var gift til Kveset, og det var ikke umulig at Gunnar Kongsgaard, som vi kjenner som lensmann i Grue (og Hof) i 1590-åra, var sønnen hans Børge. Vi hugser at Gunnar var med biskop Jens Nilssøn på turen hans gjennom Grue, og at han var utsending fra Grue og Hof til hyllinga av Christian IV i 1591. Omkring 1600 flytta han over elva til Kongsheug, og er da kjent som lensmann Gunnar Kongshaug. Mannen på Kongsgarden etter Gunnar hette Erik, og han følgte også etter ham som lensmann. Kanskje var Erik sønnen hans. Som Gunnar var han en vørd mann i bygda. Omfram Kongsgarden brukte han 1/2 hud i Lauta, som også var krongods. Omkring 1635 ble så Erik avløyst av en mann som hette Hungjer som oppsitter på Kongsgarden. Kona hans Hette Torgunn Gunnarsdtr, og var trulig dotter til Gunnar Kongsgaard.

Birth of a son
#2
Arne Alfsen Arneberg
between 1535 and 1540 (Age 25 years)
Source: Hof bygdebok
Citation details:

Bind 3: Arneberg, side 465

Text:

ARNE ALFSEN som kanskje var født omkring 1535-40 hadde tydeligvis overtatt garden i 1579. I 1591 skulle den nye kongen Christian IV hylles av sine norske undersåtter i Oslo. Arne Alfsen ble valgt til å representere Hof ved denne høytideligheten. Muligens døde Arne nokså snart etter, for da bøndene ble pålagt bygningsskatt i 1593, var navnet på brukeren Berger. Lenge har det vært antatt at den nye brukeren Berger skulle være Berger Alfsen, tidligere bruker av Kongsgarden. Vi finner Berger (uten farsnavn) i skattelistene fram til 1625. Lars Løberg peker på at generasjonsforholdene gjør det lite sannsynlig at Berger Alfsen noen gang brukte Arneberg. Noen år senere dukker det opp en bruker Knut Arneberg ved siden av Berger (Fra 1605, skriver Lars Løberg og andre før ham, men Knut er nevnt alt i bygningsskattelisten fra år 1600). Det synes klart at Arneberg ble delt i to bruk i 1590-årene, iallfall senest 1600. Lars Løberg mener at de to brukerne Berger og Knut var brødre og at de var sønner av Arne Alfsen. Dette virker sannsynlig, men må tas med forbehold. De to partene var like store.

Birth of a son
#2
Arne Alfsen Arneberg
between 1535 and 1540 (Age 25 years)
Source: Hof bygdebok
Citation details:

Bind 3: Arneberg, side 465

Text:

ARNE ALFSEN som kanskje var født omkring 1535-40 hadde tydeligvis overtatt garden i 1579. I 1591 skulle den nye kongen Christian IV hylles av sine norske undersåtter i Oslo. Arne Alfsen ble valgt til å representere Hof ved denne høytideligheten. Muligens døde Arne nokså snart etter, for da bøndene ble pålagt bygningsskatt i 1593, var navnet på brukeren Berger. Lenge har det vært antatt at den nye brukeren Berger skulle være Berger Alfsen, tidligere bruker av Kongsgarden. Vi finner Berger (uten farsnavn) i skattelistene fram til 1625. Lars Løberg peker på at generasjonsforholdene gjør det lite sannsynlig at Berger Alfsen noen gang brukte Arneberg. Noen år senere dukker det opp en bruker Knut Arneberg ved siden av Berger (Fra 1605, skriver Lars Løberg og andre før ham, men Knut er nevnt alt i bygningsskattelisten fra år 1600). Det synes klart at Arneberg ble delt i to bruk i 1590-årene, iallfall senest 1600. Lars Løberg mener at de to brukerne Berger og Knut var brødre og at de var sønner av Arne Alfsen. Dette virker sannsynlig, men må tas med forbehold. De to partene var like store.

Occupation
gårdbruker
between 1560 and 1579 (Age 50 years)
Death about 1579 (Age 69 years)
Source: Hof bygdebok
Citation details:

Bind 3: Arneberg, side 464

Text:

ALF er nevnt i lensregnskapet 1560-61 da han betalte en sau for slottsarbeid. Han var også kjent fra lagmann Nils Stubs opptegnelsesbøker fra Oslo lagting. Alf førte en rekke prosesser for lagtinget i 1576-79, bl.a. om Mellom-Østmo. Denne garden hadde tilhørt Alfs farfar. Lars Løberg har vist at Alf trolig døde tidlig på året i 1579, for i fortsettelsen av saken om Østmo (Stub skriver Husmo) samme år er det sønnen Arne Alfsen som fører den (NST XXVIII s. 390f). Alf var kanskje f ca 1510. Barn: Arne, se neste, Berger, bruker av Kongsgarden i Grue i 1576, møtte det året som farens fullmektig på lagtinget i Oslo.

Alf Arneberg + … …
himself
15101579
Birth: about 1510Arneberg, Åsnes, Hedmark, Norge
Death: about 1579Arneberg, Åsnes, Hedmark, Norge
son
1535
Birth: between 1535 and 1540 25Arneberg, Åsnes, Hedmark, Norge
Death:
-8 years
son
BirthHof bygdebok
Citation details:

Bind 3: Arneberg, side 464

Text:

ALF er nevnt i lensregnskapet 1560-61 da han betalte en sau for slottsarbeid. Han var også kjent fra lagmann Nils Stubs opptegnelsesbøker fra Oslo lagting. Alf førte en rekke prosesser for lagtinget i 1576-79, bl.a. om Mellom-Østmo. Denne garden hadde tilhørt Alfs farfar. Lars Løberg har vist at Alf trolig døde tidlig på året i 1579, for i fortsettelsen av saken om Østmo (Stub skriver Husmo) samme år er det sønnen Arne Alfsen som fører den (NST XXVIII s. 390f). Alf var kanskje f ca 1510. Barn: Arne, se neste, Berger, bruker av Kongsgarden i Grue i 1576, møtte det året som farens fullmektig på lagtinget i Oslo.

DeathHof bygdebok
Citation details:

Bind 3: Arneberg, side 464

Text:

ALF er nevnt i lensregnskapet 1560-61 da han betalte en sau for slottsarbeid. Han var også kjent fra lagmann Nils Stubs opptegnelsesbøker fra Oslo lagting. Alf førte en rekke prosesser for lagtinget i 1576-79, bl.a. om Mellom-Østmo. Denne garden hadde tilhørt Alfs farfar. Lars Løberg har vist at Alf trolig døde tidlig på året i 1579, for i fortsettelsen av saken om Østmo (Stub skriver Husmo) samme år er det sønnen Arne Alfsen som fører den (NST XXVIII s. 390f). Alf var kanskje f ca 1510. Barn: Arne, se neste, Berger, bruker av Kongsgarden i Grue i 1576, møtte det året som farens fullmektig på lagtinget i Oslo.